Viritys on urheilua


Työssään pianonvirittäjä saa matkustaa paljon, sillä hänen on aina mentävä soittimien luo, soittimet eivät tule virittäjän luo. Tässä virittäjän arki
siis poikkeaa esimerkiksi autonkorjaajan arjesta. Virityksen on myös on onnistuttava täydellisesti, virittäjän väsymys, pitkä ajomatka tai mieliala
eivät saa vaikuttaa lopputulokseen. Ihmisen korva on uskomattoman herkkä: vaikkei pianon omistaja olisi muusikko,hän kuulee soittimen
pienenkin epävireisyyden.

Pianon yhtä kosketinta kohden voi olla jopa kolme kieltä. Ääni kuulostaa jo hyvin epävireiseltä jos
kahden kielen välinen ero on niinkin pieni kuin 0.005 hertsiä.

Yhden kielen jännite on 70 kg ja kun soittimissa on noin 250 kpl kieliä, vaikuttaa siinä yhteensä 17 000 kilon voima/ jännite! Tasonkorjausta
tehdessä soittimeen kohdistuva jännite kasvaa usealla sadalla kilolla, mikä ei ole virittäjän kädellekään mikään kevyt työ. Soitinta virittäessä
puolestaan kyse on hyvin pienistä kädenliikkeistä; oikean korkeuden löytymiseksi kyse voi olla vain muutaman gramman painonsiirrosta.

Kuten edellisistä voi päätellä, virittäjän työ ei ole helppoa. On oltava sekä vahva että tarkka. Hyväksi pianonvirittäjäksi ei tulla hetkessä.
Se vaatii useamman vuoden opiskelun. Monet pitävät pianon virittämistä kalliina, mutta todellisuudessa hinta suhteessa siihen kuluvaan aikaan
ja työmäärään ei ole kovinkaan korkea.

Kuten urheilun henkeen kuuluu, tämäkin laji tuottaa myös suunnatonta henkistä tyydytystä. Tunnetta, joka syntyy, kun saa soittimen vireeseen
tai huonokuntoisen pianon kunnostettua voi verrata siihen tyydytykseen, jota taiteilija tuntee luotuaan uuden taideteoksen. Virittäjä ei siis viritä
ainoastaan asiakkaalle vaan hän tekee työnsä aivan kuin virittäisi omaa soitintaan.Pianot kuntoon! VIRITYS -  KORJAUS - MYYNTI